aktuelno
  ŠEHOVIĆ U BERLINU: Jačanje stručnog obrazovanja jedan od prioriteta Ministarstva
  Društvo

  ŠEHOVIĆ U BERLINU: Jačanje stručnog obrazovanja jedan od prioriteta Ministarstva

  • icon
  • icon

  Jačanje stručnog obrazovanja kao primarnog načina povezivanja obrazovnog sistema sa tržištem, jedan je od prioriteta Ministarstva prosvjete, poručio je danas ministar Damir Šehović u Berlinu. Šehović na poziv ministra prosvjete i istraživanja Njemačke učestvuje na konferenciji „Nova dinamika tehničkog i stručnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu“, koja se održava od 2. do 4. jula u Berlinu.

  • icon
  • icon PinkM
  • icon
  • icon

  Prioritet konferencije je podrška razvoju stručnog obrazovanja. Ministarstvo prosvjete je, kako je Šehović istakao, prepoznalo važnost stručnog obrazovanja kao odgovor na potrebe tržišta rada Crne Gore, te je u skladu sa tim drugu godinu zaredom sprovodilo kampanju za podizanje svijesti o važnosti stručnog obrazovanja i upisa u stručne škole. Osim toga, tokom prethodne godine povećan je upis na programe trećeg stepena, pokrenut je sistem dualnog obrazovanja, te urađeno 15 noih predmetnih programa za srednje stručne škole.

  šehović

  Autor: PinkM

  U sklopu Konferencije organizovane su posjete Srednjoj stručnoj školi u Berlinu, Privatnom centru za obuke kompanije ABB, Međukompanijskom centru za stručnu obuku Zanatske komore, Centru za razvoj matematičkih i kompjuterskih programa i najvećem privatnom Univerzitetu priznatom od strane države, tokom kojih će učesnici imati uvid kako se stručno obrazovanje sprovodi u relevantnim institucijama SR Njemačke.

  Njemačka je 2014. godine pokrenula Berlinski proces u cilju jačanja regionalne saradnje za region Zapadnog Balkana, kao i integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.