aktuelno
  ČLANOVI Odbora za ljudska prava i slobode u posjeti Dnevnom centre u Nikšiću
  Društvo

  ČLANOVI Odbora za ljudska prava i slobode u posjeti Dnevnom centre u Nikšiću

  • icon
  • icon

  Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore posjetiće Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Nikšiću – Sektor B.

  • icon
  • icon Prt ScR
  • icon
  • icon

  Dnevni centar u Nikšiću, kao ustanova socijalne i dječje zaštite koja ima za cilj promociju, zaštitu i unapređenje prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, njihovu socijalizaciju i integraciju u društvenu zajednicu na osnovu pružanja jednakih mogućnosti i osposobljavanje za što veću samostalnost u dnevnim aktivnostima, kao i elementarnu socijalnu i medicinsku rehabilitaciju počeo je sa radom 15. juna 2010. godine.

  Od septembra 2017. godine, u skladu sa Memorandumom o saradnji Ministarstva rada i socijalnog staranja i Opštine Nikšić, djelatnost Ustanove je proširena na socijalnu zaštitu lica sa invaliditetom iznad 27 godina koja se realizuje u prostorijama Sektora B u prigradskom naselju Duklo.

  Ovo je prvi dnevni centar u Crnoj Gori koji omogućava boravak osobama sa invaliditetom sa 27 i više godina starosti zbog čega članovi Odbora žele da se upoznaju sa načinom njegovog funkcionisanja. Takođe, na ovaj način Odbor će, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, nastaviti praćenje poštovanja prava osoba sa invaliditetom.