aktuelno
  ČETVRTI DERIPASKIN poraz pred međunarodnim sudovima
  Ekonomija

  ČETVRTI DERIPASKIN poraz pred međunarodnim sudovima

  • icon
  • icon

  Arbitražni tribunal Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u Parizu odbio je u utorak zahtjev Centralnoevropske aluminijumske kompanije (CEAC) da poništi svoju odluku od prije dvije godine. ICSID se u julu 2016. godine oglasio nenadležnim u arbitražnom postupku između CEAC-a, kojem je u vrijeme podnošenja tužbe na čelu bio Oleg Deripaska i Crne Gore

  • icon
  • icon PinkM
  • icon
  • icon

  ICSID je tada ustanovio da CEAC nema sjedište na Kipru i da, samim tim, ne predstavlja stranog investitora u skladu sa uslovima primjenjivog međunarodnog sporazuma o zaštiti stranih investicija. CEAC bi obavezno morao imati to svojstvo kako bi bio ovlašćen da pokrene ovu vrstu arbitražnog postupka protiv Crne Gore.

  CEAC je, naime, pokrenuo arbitražni postupak u martu 2014. zbog kršenja bilateralnog sporazuma o zaštiti stranih ulaganja između Kipra i Crne Gore, nakon što je kompaniji oduzeta imovina u procesu stečaja, koji je započet 2013. godine i u okviru kojeg je imovina KAP-a prodata Unipromu 2014. godine. Rusi su tražili 600 miliona eura naknade štete.

  Arbitražni tribunal je prije dvije godine odlučio da troškove postupka od 900 hiljada eura u potpunosti snosi kompanija CEAC.

  Crna Gora je prvo u okviru posebne procedure za rješavanje preliminarnih prigovora osporila pravo CEAC-a da pokrene arbitražni postupak uslijed nedostatka svojstva stranog investitora koje se zahtijeva bilateralnim sporazumom.

  Nakon te procedure, arbitražni tribunal je odlučio da se fokusira isključivo na pitanje kvalifikacije CEAC-a kao stranog investitora i tražio izvođenje daljih dokaza. Arbitražni tribunal je, nakon sprovedenog postupka i uvjeravanja u nedostatke tvrdnji CEAC-a i priloženih dokaza, odlučio da u potpunosti usvoji zahtjev Crne Gore i oglasi se nenadležnim.