aktuelno
  NA SAMITU U LONDONU CG OČEKUJE 60 MILIONA EURA GRANTOVA
  Ekonomija

  NA SAMITU U LONDONU CG OČEKUJE 60 MILIONA EURA GRANTOVA

  • icon
  • icon

  Crna Gora očekuje na Samitu predsjednika vlada u Londonu grantove u visini od oko 60 miliona eura, za prioritetni segment obilaznice Budva na jadransko-jonskom koridoru i dalji paket ulaganja u željeznički sektor, a većina sredstava bila bi namijenjena infrastrukturi na pruzi Bar-Vrbnica, kazala je državna serkretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Angelina Živković u okviru Samita EU-Zapadni Balkan u Sofiji.

  • icon
  • icon GOV.ME
  • icon
  • icon

  Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Živković je još jednom ukazala na promociju pojekata u okviru jadransko-jonskog koridora i tehničku podršku koju Crna Gora dobija iz EU fonda-Investicionog okvira za Zapadni Balkan za podizanje nivoa zrelosti projekata.

  Takozvani Plavi autoput, naglasila je, zapaženo mjesto je našao i u Sofijskoj deklaraciji.

  Živković je upoznala zainteresovane međunarodne finansijske institucije, donatore i privatni sektor da Međunarodna finansijska korporacija, kao vodeći savjetnik Vlade Crne Gore, radi na analizi, ocjeni i modeliranju uslova za valorizaciju i realizaciju javno-privatnog partnerstva na crnogorskim aerodromima Podgorica, Tivat i Berane, te da uskoro treba očekivati pripremu tenderske dokumentacije i međunarodni tender.

  Podsjetila je i na realizaciju već odobrenog paketa granta i kredita 20+20 miliona eura za željeznički sektor sa dinamikom potrošnje do 2023. godine.

  Kao posebno značajan iskorak u transportnoj politici i dijalogu u ovom sektoru, Živković je istakla i potpisivanje Ugovora o transportnoj zajednici od strane predsjednika vlada u Trstu 2017. godine, koji bi regionu Zapadnog Balkana trebalo da donese bržu tranziciju i integracije, harmonizaciju sa pravnom tekovinom EU, veći nivo investicija u fizičku infrastrukturu i reformske mjere, koje bi u krajnjem trebalo da dovedu do olakšavanja transporta i trgovine.

  Na ovom panelu su izlagali i bugarski ministri za transport Ivajlo Moskovski i regionalni razvoj Nikolaj Nankov, makedonski ministar za transport Goran Sugareski, kosovski ministar za infrastrukturu Pal Lekaj, te predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke