aktuelno
  POJAČAN NADZOR u turističkim centrima, na terenu 70 inspektora
  Ekonomija

  POJAČAN NADZOR u turističkim centrima, na terenu 70 inspektora

  • icon
  • icon

  Uprava za inspekcijske poslove počela je još od 11. juna da sprovodi pojačani nadzor u primorskim opštinama i planinskim turističkim centrima, sa 70 inspektora.

  • icon
  • icon PrintScreen
  • icon
  • icon

  Oni obavljaju kontrole prema planu Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone, kao i po prijavama, koje u znatnom broju pristižu od građana iz svih primorskih opština, saopštili su iz Uprave.

  Najveći broj prijava usmjeren je na oblast radnih odnosa, sanitarno-higijenske uslove u hotelima, pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i zaštitu ekonomskih interesa potrošača.

  Ekipe Uprave za inspekcijske poslove, koje će obavljati pojačan inspekcijski nadzor u toku ljetnje turističke sezone, čine inspekcije rada, zaštite i zdravlja na radu, zdravstveno-sanitarna, turistička, tržišna, kao i ostale inspekcije koje će se uključivati po potrebi.

  Obavljaće nadzor ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti, posebno kod objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, izdavanje fiskalnih računa, utvrđivanje porijekla robe, kao i nadzor u ugostiteljstvu, trgovini i zanatstvu.

  Takođe i nadzor bezbjednosti vode za piće u hotelima i odmaralištima, izdavanje fiskalnih računa za usluge plažnog mobilijara, nadzor turističkih agencija, vodiča i izletničkih programa, kao i nadzor u pogledu zapošljavanja, radnih odnosa i zaštite na radu, posebno na gradilištima.