aktuelno
  U PENZIJU prvi put sa 78 godina
  zanimljivosti

  U PENZIJU prvi put sa 78 godina

  • icon
  • icon

  Svako u svojoj profesiji može da ostane da radi do duboke starosti, ako poslodavac hoće da ga zadrži na radnom mjestu i ako od njegovog angažmana ima koristi.

  • icon
  • icon Gettyimages
  • icon
  • icon

  Kada je jedan srpski političar i bivši građevinski inženjer saopštio svojim prijateljima da je tek u 78. godini prvi put podnio zahtev za penziju, nisu mu povjerovali jer znaju da je uslov za starosnu penziju za muškarce 65 godina, piše Politika.

  Objasnio im je da je imao takav ugovor s poslodavcem i da se ni na koji način nije „ogijrešio” o zakon. Zakon o radu predviđa da se poslodavac i zaposleni sporazumiju o nastavku rada i posle sticanja uslova za penziju, ukoliko je taj radnik zaista neophodan poslodavcu. Mada nije rijedak slučaj da ugovor o radu produžavaju oni koji su sami sebi gazde.

  Ovaj bivši inženjer kaže da mu je prvo bio ponuđen sporazum s tačno navedenim datumom do kada će još raditi, ali je poslodavac pred njegov odlazak u penziju shvatio da bolji stručnjak za mostogradnju u tom trenutku ne postoji i da bi bilo dobro da se tu još zadrži.

  Bar dok ne obuči nekog mlađeg kolegu. Oteglo se to podučavanje, kaže ovaj inženjer, na još 12 godina od dana kada je stekao uslov za penziju. Mogao je, da je htio, da nastavi i dalje do radi i do sudnjeg dana, jer je imao i snage i volje, ali kaže da je red da se malo i odmori i proba da bude penzioner.

  Proučivši zakon shvatio je da svako u svojoj profesiji može da ostane da radi do duboke starosti, ako poslodavac hoće da ga zadrži na radnom mjestu i ako od njegovog angažmana ima koristi, bez obzira na godine života i staža.

  U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje nisu iznenađeni ovim slučajem. Jer, kažu, ovaj inženjer nije jedini takav. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije propisana obaveza da se ispunjenjem uslova za starosnu penziju podnosi zahtjev za penzionisanje.

  Zakonom o PIO propisano je da su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja lična prava i da se ostvaruju po podnetom zahtevu. To znači da će se o pravu lica, koje je ispunilo uslove za sticanje prava na starosnu penziju, odlučivati samo ukoliko ono podnese zahtev za ostvarivanje prava - kaže Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose s javnošću u PIO fondu.